Meesterproef 2017_04

Dit ontwerp is tot stand gekomen binnen de Meesterproef 2017 een wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Bouwmeester in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit is het winnende ontwerp voor de Herbestemming van het openluchtzwembad in Hofstade. Sport Vlaanderen is de bouwheer van deze opgave. Dit ontwerp is gedurende een attelier week vervaardigt en gepresenteerd aan de jury.

Situatie | Zicht

Het patrimonium zal vanuit een aantal richtingen zichtbaar moeten blijven. Zo is het zicht op de cafetaria hangend boven het water vanuit westelijke en noorderlijke richting van een hoge waarde. Vanuit de zuidelijke richting zijn de zichten op het cafetaria gebouw van mindere waarde. De entree van het kleedkamergebouw, dat vroeger de entree tot het zwemdok was, moet aan de noordzijde zichtbaar blijven vanuit de aanloop route van de hoofdingang. De zwembadkuip is destijds uit een grote vijver gesneden doormiddel van twee betonwanden. In de huidige situatie is er van alle zijdes slecht zicht op de kuip. De zwembadkuip kan pas bekeken worden wanneer men er pal naast staat. Uit westelijke richting komt dit doordat de gedempte vijver tot aan de rand van de kuip opgehoogd is tot maaiveldniveau en de kuip op circa 1,75m diepte licht. Vanuit oostelijke en noordoostelijke richting is hij niet zichtbaar doordat de begroeiing het zicht ontneemt. Aan de noordzijde staat het waterzuiveringsgebouw voor de kuip en kan men het terras dat erop zit op het moment niet betreden. Deze situatie moet in de restauratie/nieuwbouw verbeterd worden. Aan de westelijke zijde kan dit door een landschappelijk ingreep te doen en aan de andere zijde moet de begroeing worden verwijderd. In de herbestemmingsplannen heeft het de voorkeur om het terras op het waterzuiveringsgebouw opnieuw publiek toegankelijk te maken.

Deze uitwerking

In deze programmatische en volumetrische uitwerking heb ik getracht om de hoge volumes voor de sport functies landschappelijk in te passen door gebruik te maken van de hoogte verschillen in het terrein. De uitwerking combineert kantoren, met lesloken en een zwembad functie (50 meterbad en instructiebad). Hier is voor gekozen omdat ten eerste het nabije zwembad binnenkort verjaard is en omdat hiermee de watersport bestemming van de site kan worden behouden. Daarnaast is er wat betreft de kantoren gekozen meer administratie te klusteren en in het symbolisch hart van het programma liggen de leslokalen.

Verbinding en het RUP

De zwembadkuip is een volume van 50 bij 100 meter. Hierdoor zijn de verschillende historische gebouwen moeilijk met elkaar te verbinden en helemaal om er een functioneel geheel van te maken. Het RUP geeeft een bouwzone ten zuiden van het patrimonium aan, wanneer enkel deze zone gebruikt zou worden keert de nieuwbouw bijna noodzakelijk de rug toe aan het bestaande ensemble en daarmee wordt het ook moeilijker om een verdere verbinding te maken met het domein als geheel dat hierachter ligt.