Het kaslandschap

Dit zijn enkele resultaten van een studie naar het Westland die in samenwerking met Dexin Lu en Xanti tot stand is gekomen.

Het landschap van het westland wordt gekarateriseerd door de intensieve glastuinbouw. Buiten de dorpskernen nemen de kassen het overgrote deel van de ruimte in. De telers wonen wel tussen de kassen in, hun woningen staan vaak op kleine stukken die over zijn gebleven. De studie onderzocht de mogelijkheid om het woonhuis in de kas op te nemen.